История

Началото на солната спелеотерапия

 

Преди около 20 милиона години Източна Европа е била частично покрита от плитко море. С изчезването на морето са останали големи количества пластове сол. Днес те са разположени на разстояние между 10 и 300 метра под повърхността.
През 14-ти век хората започнали да копаят сол за тяхна собствена употреба и търговия.
Големи солни рудници са били разработени в южната част на Полша близо до Краков.
През 1843 г. полският лекар Феликс Бошковски формулира, че присъствието на въздух в солните рудници, наситен с частици суха сол води до лечебен ефект върху хора с белодробни и дихателни проблеми.
Аерозолната сол играе важна роля за облекчаването на дихателните заболявания.

 

Спелеотерапията като естествена терапия със сол се е превърнала в ефективна, евтина алтернатива за хора с дихателни и кожни проблеми.
Днес солните пещери се използват за лечение в здравните курорти в Австрия,Полша, Словакия, Румъния, Азербайджан, Киргизстан, Русия и Украйна.

 

Естественото присъствие на сух аерозолен натриев хлорид в много чиста околна среда изглежда е важен фактор за лечебения ефект. Други фактори като удобната и стабилна температура и ниската влажност допринасят за положителната терапевтична стойност, както и отрицателния аерозолен заряд който прочиства въздуха чрез групирането на частици.

 

В началото на 90-те години на миналия век ограниченото наличие на подходящи солни мини или солни пещери в света дава основание за начало на изучаването на възможности за пресъздаване на микро климата им над земята.

 

Солната спелеотерапия е метод за лекуване на пациенти като ги поставяме в средата на естествената солна пещера за определен период от време.

 

Халотерапията е модерна версия, която реконструира спелеотерапията в повърхностни солни стаи. Солната среда в солните стаи се създава от аерозолен генератор с микропроцесорна система за управление.

 

Аерозолен генератор(халогенератор) за суха сол за солни стаи.

 

Солната стаята, където се провежда лечението може да бъде наречена "солна стая", "солен комплекс", "спелео стая", "солна пещера", и др.

 

Решението Халотерапия

 

Халотерапията е метод, който възкресява спелеотерапията като създава идентичен микро-климат в солните стаи, които са разположени на повърхността.

Галерия