Сертификати

Всички устройства , аксесоари и различни видове сол в нашия център имат съответните одобрения за сертифициране в ЕС.